Služby


Účetní služby

Personalistika – přijímání zaměstnanců do pracovních poměrů, sepisování pracovních smluv i dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, vedení osobních složek zaměstnanců, vydávání potvrzení dle potřeb zaměstnanců, zpracování ročních sestav pro zaměstnance i pro zaměstnavatele, ukončení pracovních poměrů zaměstnanců,…

Mzdové účetnictví – zpracování mezd (hodinových, úkolových, měsíčních, kombinovaných) při hlavním či vedlejším pracovním poměru, dohod o provedení práce či o pracovní činnosti, souběhy několika pracovních vztahů, zpracování měsíčních i ročních přehledů, příkazů k úhradě,...

Daňová evidence – třídění a posouzení daňových dokladů, jejich zaúčtování, kontrola obratu pro povinnost registrace k DPH u neplátců, zpracování účetní závěrky včetně inventarizací,…

Podvojné účetnictví – třídění a posouzení daňových dokladů, jejich zaúčtování, kontrola obratu pro povinnost registrace k DPH u neplátců, sledování středisek dle potřeb klienta, sledování dalších ukazatelů dle potřeb klienta, zpracování účetní závěrky včetně inventarizací, měsíčních či ročních výkazů, zpracování dokumentu pro sbírku listin,…

Rekonstrukce účetnictví – kontrola již zpracovaného účetnictví dle potřeb klienta

Zpracování přehledů dle individuálních požadavků klienta

Vedení ostatních agend kniha jízd, styk s bankou, úřady,…Daňové služby

Daňové poradenství – v oblasti DPH, daní z příjmů jak fyzických, tak právnických osob, silniční daně a dalších daní a to buď formou jednorázových osobních konzultací (s předem zaslaným písemným dotazem), či pravidelných konzultací podle potřeb klienta

Zpracování všech druhů daňových přiznání – DPH, DPFO, DPPO, DS, DNEM, trojdaně, možnost odkladu do 30.6.

Optimalizace daní v průběhu roku

Zastupování klienta v průběhu daňového řízení – před správcem daně, před orgány sociální správy, zdravotními pojišťovnami, živnostenskými úřady, případně dalšími institucemi dle potřeb klientaSlužby krizového managementu

Analýza stavu hospodaření podniku (fáze krizová a insolvenční) s návrhy

Návrh, provádění a následná kontrola opatření v případě podniku v krizi

V případě podniku v insolvenci příprava a vedení podniku do reorganizace, včetně zpracování insolvenčního návrhu a reorganizačního plánu se zprávou

V případě podniku v insolvenci ve stavu, ve kterém již nelze podnik restrukturalizovat, kontrola účetnictví, zpracování insolvenčního návrhu na konkursZprostředkované služby

Spolupracujeme s:

↑ Nahoru