O nás

Jsme středně středně velká daňová a účetní kancelář zabývající se poskytováním komplexního, cenově dostupného, účetního a daňového servisu, která vznikla v dubnu roku 1998 spojením certifikovaných účetních a daňových poradců.

Společnost zaznamenala především v posledních letech dynamický růst, který se projevil především ve zkvalitnění a zvětšení portfolia poskytovaných služeb v závislosti na rostoucích a měnících se požadavcích klientů.

Hlavním krédem naší společnosti je kvalita, rychlost a dostupnost námi poskytovaných služeb. Všichni zaměstnanci společnosti jsou zařazeni do komplexního systému vzdělávání, jsou zapojeni do systému certifikace účetních a jsou pravidelně proškolování v závislosti na legislativních změnách.

Rychlost a množství neustálých legislativních změn nás vedla k tomu, že jsou naši zaměstnanci specializování na různé daňové a účetní oblasti, a to především na mzdovou a personální oblast, vedení daňové evidence, vedení účetnictví, daňové poradenství, jehož součástí je zastupování klienta před FÚ a ostatními orgány státní správy, aby byla vždy zajištěna zastupitelnost každého zaměstnance.

Vzhledem k úzké spolupráci s insolvenční kanceláří, jsme schopni u klienta včas rozeznat začínající obtíže, analyzovat situaci a navrhnout řešení včas, tak aby měla společnost prostor pro zvládnutí situace pomocí krizových opatření, případně navrhnout restrukturalizační postup v souladu s insolvenčním zákonem a dalšími příslušnými normami.

Za nezbytné považujeme vždy zmapování konkrétní situace klienta, volbu nejvhodnějšího způsobu spolupráce s klientem vzhledem k jeho potřebám a také případné vylepšení organizační struktury jeho podniku. Služby mohou být poskytovány v prostorách naší kanceláře nebo v prostorách klienta, případně přes vzdálený přístup tak, aby měl klient u sebe vždy čerstvá data.

Za celou dobu existence naší společnosti jsme nasbírali bohaté zkušenosti ve zpracování účetnictví klientů poskytujících různé druhy služeb, vyrábějících různé druhy zboží nebo provozujících maloobchody či velkoobchody. Našimi klienty byly i firmy z oblasti personalistiky a zpracování mezd různých typů – hodinových, měsíčních, úkolových až 100 zaměstnanců na jednoho klienta, v posuzování organizační struktury podniku, ekonomické kondice podniku, návrhy opatření ke stabilizaci či ozdravení podnikání klienta. Zpracování přihlášek do insolvenčních řízení, návrhů na reorganizaci či konkurs.

Mezi naše klienty patří i firmy se zahraniční majetkovou účastí, obchodující v rámci Evropské unie i mimo ni. Po celou dobu fungování naší společnosti jsme neměli problémy s klienty a kontroly správce daně probíhající pod naším vedením dopadly vždy ke spokojenosti klienta.

Pro naši práci používáme počítačový program pro vedení podvojného účetnictví a daňové evidence (pro ziskové i neziskové organizace v Česku i na Slovensku), vedení personalistiky a mzdového účetnictví a skladového hospodářství PREMIER společnosti PREMIER sytém, s.r.o. Používáme také program POHODA. V případě požadavku klienta na zpětnou kontrolu účetnictví v jiném programu, jsem schopni po nainstalování tohoto programu takovéto zadání splnit také.

↑ Nahoru